MILJØOMRÅDET

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget skal rådgive DANAK i sager af principiel betydning for akkreditering af ydelser i området miljø.

Kontakt til udvalget: Kirsten Jebjerg Andersen, DANAK, tlf: 77 33 95 55. E-mail: kja@danak.dk

UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Anders Kjærulff Svaneborg

Eurofins Miljø A/S Eurolab Danmark
Claus Backalarz Delta Test & Consultancy Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger
Vakant

  Dansk Industri
Vakant

  Eurolab
Lars K. Gram Force Technology Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften
Linda Bagge

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Helle Rüsz Hansen

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Michael Hastrup

Miljøstyrelsen, Enhed Odense SØ – Laboratoriet Miljøstyrelsen
Christian Monies DCE Aarhus Universitet, institut for miljøvidenskab Nationalt Center for Miljø og Energi
Pia Lassen DCE Aarhus Universitet, institut for miljøvidenskab Nationalt Center for Miljø og Energi
Karen Marie Kundby Kristensens Eurofins Miljø A/S Miljøstyrelsens referencelaboratorium for kemiske og mikrobiologiske miljømålinger
Vakant

  KL
Direktør Jesper Høy

DANAK DANAK
Sektionsleder Kirsten Rosenberg

DANAK DANAK
Kirsten Jebjerg Andersen
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her

 

Næste møde: 24. november 2020

 

 

REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: