KALIBRERING

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget skal rådgive DANAK i sager af principiel betydning for kalibrering.

Kontakt til udvalget: Marianne Tambo Andersen, DANAK, tlf: 77 33 95 65. E-mail: mta@danak.dk

UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Hans Peter Hansen

H. Lundbeck A/S Dansk Industri
Jan Hald DFM, Dansk Fundamental Metrologi A/S DFM
Jan Nielsen Teknologisk Institut DANIAmet-NMI, primær- og referencelaboratorierne i Danmark
Jan Wrang

Trescal A/S DANIAmet
Jørgen Meinertz Metrologic ApS FVM
Karen Rud Michaelsen


Sikkerhedsstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen
Lars Bo Hammer Brüel & Kjær Sound and Vibration Measurement DI
EUROLAB Danmark
René Wilche

Exova Metech A/S EUROLAB Danmark
Direktør Jesper Høy

DANAK DANAK
Sektionsleder Kirsten Marie Rosenberg

DANAK DANAK
Marianne Tambo Andersen
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK


Læs udvalgets kommissorium her

 

Næste møde: 25. november 2019

   
REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: