FØDEVAREOMRÅDET

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget rådgiver DANAK i sager af principiel betydning for området for fødevarer og foder (kemi, mikrobiologi, sensorik m.m.)

Kontakt til udvalget: Kirsten Marie Rosenberg , DANAK, tlf: 77 33 95 83. E-mail: kmr@danak.dk

 
UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Henrik Stapelfeldt (formand)

CP Kelco ApS Dansk Industri
Anette Bysted

DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet
Erik Dahm Fødevarestyrelsens laboratorium Århus Fødevarestyrelsens laboratorium Århus
Christina Andersen DTU Veterinærinstituttet, Århus DTU Veterinærinstituttet
Kirsten Kirkeby

Danish Crown EUROLAB-Danmark
Grethe Hyldig

DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet
Sten Mortensen

Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen
Helle Lindberg Madsen Fødevarestyrelsens laboratorium Ringsted Fødevarestyrelsens laboratorium Ringsted
Rune Ellegaard Lyngsø

Eurofins Steins A/S EUROLAB-Danmark
Direktør Jesper Høy

DANAK DANAK
Sektionsleder Kirsten Rosenberg

DANAK DANAK
Kirsten Marie Rosenberg
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her

   
REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: