DIAGNOSTISKE SPECIALER

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget skal rådgive DANAK i sager af principiel betydning for de diagnostiske specialer i sundhedsvæsenet og i det retsmedicinske område.

Blandt de emner, som udvalget har haft til diskussion, er standarden DS/EN ISO 22870, POCT, vedrørende nærpatientundersøgelse og de erfaringer, som DANAK og udvalgets medlemmer har med denne standard.

Udvalget ser også på betegnelsen ”fleksibelt akkrediteringsområde”, hvor laboratorier selv kan føje metoder til metodelisten efter at have fulgt godkendte procedurer, ligesom man har haft fokus på at drøfte den nye udgave af standard DS/EN ISO 15189 vedr. medicinske laboratorier. Denne standard kom i en ny udgave i 2012.

Kontakt til udvalget: Kirsten Marie Rosenberg, DANAK, tlf: 77 33 95 83. E-mail: kmr@danak.dk

   
UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Steen Stender (formand) Led. overlæge, dr.med, Gentofte Hospital, Klinisk-biokemisk afdeling.
Anders H. Johnsen Ledende biokemiker, professor, dr.scient. Rigshospitalet, Klinisk biokemisk afd., KB3011. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi.
Bettina Lundgren Ledende overlæge, dr. med., Klinisk Mikrobiologisk afdeling 445, Hvidovre Hospital. Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.
Carsten Engel Vicedirektør, IKAS. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).
Dorte Rollmann Afdelingsleder, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet. Dansk Selskab for Retsmedicin.
Gitte M. Henriksen Souschef og kvalitetschef, Herlev Amtssygehus, DEKS 54 M1. DEKS.
Gitte van Laer Kvalitetsansvarlig, Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro. Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.
Helle Bruhn-Rasmussen Statens Serum Institut, Sektor for Mikrobiologi og Diagnostik. Statens Serum Institut.
Kirsten Koch Overlæge, Patologisk Institut, Odense Universitetshospital. Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi.
Lillian G. Jensen Klinisk Genetisk Afdeling, Bartholinbygningen, Århus. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik.
Niels Skovgaard Ledende overlæge, MPA, Radiologisk afdeling, Glostrup Hospital. Dansk Radiologisk Selskab.
Peter Mygind Leth Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet. Dansk Selskab for Retsmedicin(Retspatologi).
René Dybkær Overlæge dr. med., Frederiksberg Hospital, Afd. for Standardisering i Laboratoriemedicin. Frederiksberg Hospital, (Afd. for standardisering i laboratoriemedicin).
Søren T. Lillevang Overlæge, ph.d., Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi.
Ulrik Talleruphuus Overlæge, Bispebjerg Hospital, Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk afd. Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin.
Direktør Jesper Høy

DANAK. DANAK.
Sektionsleder Erik Øhlenschlæger

DANAK. DANAK.
Henrik Lykkegaard Jørgensen

Ledende assessor, DANAK. DANAK.
Kirsten Marie Rosenberg
Ledende assessor (udvalgssekretær)

DANAK. DANAK.
Vakant DSKF, PLO, DSAM og Eurolab-Danmark.

 

Læs udvalgets kommissorium her

 
NÆSTE MØDE

Der er p.t. ikke fastsat et nyt møde.

   

Læs referater fra tidligere møder her:

  • 5. møde den 12. april 2005: læs her
  • 6. møde den 15. november 2005: læs her
  • 7. møde den 31. oktober 2006: læs her
  • 8. møde den 16. April 2007: læs her
  • 9. møde den 8. oktober 2007: læs her
  • 10. møde den 21. November 2009: læs her
  • 11. møde den 07. Marts 2011: læs her

 

Se nyhedsbrev fra juni 2010 her