AKKREDITERING TIL CERTIFICERING OG VERIFIKATION INDENFOR MILJØ- OG ENERGIOMRÅDET

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget skal rådgive DANAK i sager af principiel betydning for certificering af miljøledelsessystemer og for akkreditering til miljøverifikation (EMAS).

Kontakt til udvalget: Kristina W. Ravn, DANAK, tlf: 7733 9549. E-mail: kwr@danak.dk

 
UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Annette Kromann

DNV GL Business Assurance, Denmark A/S DNV GL Business Assurance, Denmark A/S

Dancert A/S Dancert A/S
Henrik Borg Kristensen

Landbrug & Fødevarer, Virksomhed & Bedriftsmiljø Landbrug & Fødevarer
Kamilla Kristensen Rai

Energistyrelsen, Energiteknologi Energistyrelsen
Klaus Behrndt

Bureau Veritas Certification Denmark A/S Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Lone Kielberg

Miljøstyrelsen, Erhverv Miljøstyrelsen
Sune Kirkegaard Rotne

Miljøstyrelsen, ECOinnovation Miljøstyrelsen.
Tina Sternest

DI, Miljø & Energi DI
Vakant

Kommunernes Landsforening, KL
Kristina W. Ravn
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her