DANAK ÅRSRAPPORT 2018

DANAK har i 2018 realiseret et overskud på 0,9 mio.kr. Egenkapitalen er 8,5 mio. kr., hvilket vurderes at være nok til at sikre DANAKs robusthed og økonomiske uafhængighed.

Resultatet er bedre end budgetteret. Der var budgetteret med et lille overskud for året, idet det var forventet at omstilling af aktiviteterne efter reduktion af resultatkontraktmidlerne ville tage længere tid.

Nettoomsætningen er øget fra 31,8 mio. kr. til 34,4 mio. kr.

Du kan læse DANAKs årsrapport her