CO2-VERIFIKATION

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • EN/ISO 14065:2013 (ISO 14065:2013) Drivhusgasser - Krav til validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse

ANDRE AKKREDITERINGSKRAV

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMV