AKKREDITERINGSOMRÅDER

DANAK akkrediterer virksomheder på følgende hovedområder:

 1. Prøvning og kalibrering. Laboratorier kan akkrediteres til at udføre prøvning og kalibrering for ISO/IEC 17025. 

 2. Medicinsk undersøgelse. Laboratorier kan akkrediteres til at udføre medicinske undersøgelser efter ISO/IEC 15189.

 3. Produktion af referencematerialer. Virksomheder kan akkrediteres til produktion af referencematerialer efter DS/EN ISO 17034:2016.

 4. Udbud af præstationsprøvning. Virksomheder kan akkrediteres til udbud af præstationsprøvning efter standarden DS/EN ISO/IEC 17043. 

 5. Ledelsessystemer. Certificeringsorganer kan akkrediteres til certificering af kvalitetsledelsessystemer efter standarden ISO/IEC 17021-1.

 6. Ledelsessystemer inden for specifikke områder. Certeriferingsorganer kan akkrediteres til certificering af ledelsessystemer indenfor:
 7. Produkter, processer og serviceydelser. Certeficeringsorganer kan akkrediteres til certificering af Produkter, processer og serviceydelser efter standarden ISO/IEC 17065.

 8. Personer. Certificeringsorganer kan akkrediteres til certeficering af personer efter standarden ISO/IEC 17024.

 9. Inspektion. Inspektionsorganer kan akkrediteres til inspektion af produkter, konstruktioner, teknisk udstyr og andet efter standarden ISO/IEC 17020.

 10. Verifikation af CO2 og EMAS. Verifikation kan akkrediteres til verifikation af CO2 eller EMAS efter standarden ISO/IEC 14065.

  DANAK leverer desuden ydelser inden for:

 11. Notifikation indenfor byggevarer. DANAK varetager opgaven på vegne af Energistyrelsen.

 12. GLP-inspektion. DANAK udfører GLP-inspektion hos virksomheder på vegne af Miljøstyrelsen.